De Wit-Konings Dakspecialist

Isolerende werkzaamheden

Isoleren van daken aan zowel de binnen- als buitenzijde

Er zijn twee hoofddoelen;

  • geluidsisolatie
  • warmte-isolatie

Deze kan men realiseren met een varia aan producten. Sommige producten dragen beide eigenschappen.
Een duidelijk onderscheid tussen geluid- en warmte-isolatie is; Dat bij warmte isolatie elke aanpassing bijdraagt aan minder warmte overdracht.
In tegenstelling tot geluidsisolatie; Een kleine onderbreking in de geluidsisolatie kan er voor zorgen dat er nauwelijks vermindering is van ongewenst geluid.

 Warmte isolatie kan in veel gevallen een aanzienlijke kostenbesparing opleveren; Verlaging van het energie verbruik, en de investering zal dus terugverdiend worden.
Voor een gemiddelde woning kan er door isoleren € 500, - op jaarbasis bespaard worden. Op dit moment geldt er nog steeds een laag BTW tarief van 6% voor ‘isolerende maatregelen’ op de arbeidskosten

 Warmte isolatie kan worden uitgedrukt in Rc (constructie) en Rd(materiaaldikte). Het kantelpunt ligt boven de Rc 3.5, dat wil zeggen dat het rendement/besparing niet meer toeneemt met een hogere isolatie waarde. Het verlies van warmte zal dan veroorzaakt worden door ramen, deuren, ventilatie, en belangrijk niet winddicht bouwen. 

Het toepassen van isolatie op de verschillende dakconstructie is minder eenvoudig dan vaak gedacht wordt. Een dakdekker moet op de hoogte zijn van bouwfysica en de laatste normen. Het is belangrijk dat in de isolatielaag geen vochtige lucht uit de woning kan intreden. Vochtige warme lucht uit de woning condenseert als het in aanraking komt met koude oppervlakken en materialen. Anders moet er gewerkt worden met damp open systemen.
Een tweede zeer belangrijke factor is de afzuiging van warmte, door luchtdicht te bouwen met doek en folie zal het uiteindelijk rendement hoger liggen. Isolatie materialen zorgen in eerste instantie voor het tegengaan van warmte overdracht, als er vervolgens geen rekening wordt gehouden met het onderdeel 'luchtdicht aansluiten' zal er warmte afgezogen worden uit de geïsoleerde ruimte. Dit gaat vaak onopgemerkt, bij hevige afzuiging wordt dit ervaren als tocht. 

Isoleren is een ‘hot’ item, besparen, CO2-reductie, zijn de termen die je hoort. Er zijn verschillende subsidievormen, dit wisselt per gemeente. De belangrijke beslissingen zijn welke techniek je kunt toepassen bij een specifiek project.

En

Wat is het resultaat dat ik wil bereiken d.w.z. hoe hoog moet de isolatie waarde minimaal zijn. De besparing komt dan vanzelf naar voren op de eindafrekening van het aardgas verbruik. Het isolatiebeleid geeft een duidelijke onder- en bovenwaarde weer nl. Rc. 2.5 en Rc. 6.0.
Men kan natuurlijk verder gaan maar dan zal het te isoleren bouwwerk zo aangepast worden dat hiervoor vergunningen moeten worden aangevraagd. Het voordeel bij nieuwbouw is dan ook dan men vooraf, in het bouwplan, deze wensen kan aangeven.

Isoleren kan bijna altijd zonder vergunning, net als onderhoud van bouwwerken. De isolatiematerialen waar ‘in onze tak van sport’ het meest mee gewerkt wordt zijn; dakpaneelplaten, PIR-platen en isolatie deken. De keuze is afhankelijk van het specifieke bouwwerk zoals monumenten, ligging ten opzichte van neven gelegen gebouwen

Dunne isolatieplaten

Het grootste probleem bij renovatie is ruimte. Of u nu de muur, de vloer of het dak renoveert: er mag zo weinig mogelijk ruimte verloren gaan. In de regel wordt dat schipperen. Want woonoppervlak en woonruimte zijn belangrijk, maar dat geldt evenzeer voor dakranden, funderingen en dergelijke.

Uitgangspunt kan dus zijn; Het dunste materiaal met de beste isolerende werking. Zo combineert u de beste oplossing met de hoogste isolatiewaarden.

Waarom kiezen voor De Wit-Konings Dakspecialist?

  • Bouwkundige beoordeling inzake de toe-te-passen isolatie techniek
  • Materiaalkeuzen en advies
  • Werken volgens van de voorschrift fabrikant.
  • Eén aanspreekpunt
  • Zekerheid van deugdelijke montage
Eigen mensen Wij werken met eigen vakmannen en zonder onderaannemers
Vaste prijs Vaste prijs, geen meerwerk of extra werk zonder overleg
100% tevredenheidsgarantie Wij zijn pas klaar als u tevreden bent
Geen voorafbetaling Bij ons betaalt u gewoon achteraf, wel zo prettig
100% gecertificeerd Wij voldoen aan alle certificeringen zoals NVBU, VCA & HHD
Totale ontzorging Wij regelen alles van A tot Z, zo zijn alleen wij verantwoordelijk
Eigen mensen Wij werken met eigen vakmannen en zonder onderaannemers
Vaste prijs Vaste prijs, geen meerwerk of extra werk zonder overleg
100% tevredenheidsgarantie Wij zijn pas klaar als u tevreden bent
Geen voorafbetaling Bij ons betaalt u gewoon achteraf, wel zo prettig
100% gecertificeerd Wij voldoen aan alle certificeringen zoals NVBU, VCA & HHD
Totale ontzorging Wij regelen alles van A tot Z, zo zijn alleen wij verantwoordelijk
banner